Welkom op de website van multifunctioneel centrum ’t Mozaïek in Espel.

Sinds 2005 beschikt Espel over een prachtig multifunctioneel centrum ’t Mozaïek.

De stichting heeft ten doel te beschikken over- en het in stand houden van een multifunctioneel gebouw waarin alle groeperingen uit de samenleving, ongeacht leeftijd, ras, geslacht, godsdienst of anderszins, uiteenlopende activiteiten kunnen verrichten. Dit alles teneinde, uiteenlopende activiteiten te kunnen verrichten om de leefbaarheid in de Nederlandse samenleving in het algemeen, en die in Espel in het bijzonder, te bevorderen.

De totstandkoming van dit centrum mag uniek genoemd worden. Gesteund door subsidies, sponsors en veel, heel veel vrijwilligers zijn de bijgebouwen van het protestants kerkcentrum Una Sancta verbouwd en uitgebreid tot een volwaardig multifunctioneel centrum.

In dit bruisende dorpshuis zijn allerlei faciliteiten aanwezig  en worden vele diensten aangeboden, waarbij je onder andere kunt denken aan:

 • Buiten-, voor- en naschoolse opvang
 • Peuterspeelzaal
 • Fysiotherapeut
 • Pedicure
 • Inloop- en koffie ochtenden
 • Zalengebruik
 • Tal van verenigingen maken gebruik van het MFC
 • Repetitieruimtes voor muziekbeoefenaars
 • Wisselende exposities door inwoners van Espel
 • Mogelijkheid tot vergaderen voor bedrijven en verenigingen
 • Beschikking over rouwkamer
 • Kerkcentrum Una Sancta
 • Compleet uitgeruste keuken
 • Sanitaire voorziening voor validen en minder validen

Copyright © 2005 – 2023 | Stichting Centrumvoorziening Espel | KvK 39078040 | Multifunctioneel centrum ’t Mozaïek