Home

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Welkom op de website van MFC ’t Mozaïek.

Februari 2022: Buurthuizen mogen open blijven. De 1,5 meter is wel nog verplicht en er zit een limiet op het aantal personen. Buurthuizen zonder horeca zijn vrijgesteld van de corona pas. Die hoef je bij ons dus niet te laten zien.

In verband met de verbouwing van het schoolgebouw, zullen er een aantal klassen de komende periode les krijgen in het MFC. Hierdoor zijn niet alle zalen overdag te boeken, en is het honk de komende periode helemaal niet te huren. We hopen op ieders begrip.

Sinds 2005 beschikt Espel over een prachtig multifunctioneel centrum ’t Mozaïek.
De totstandkoming van dit centrum mag uniek genoemd worden. Gesteund door subsidies, sponsors en veel, heel veel vrijwilligers zijn de bijgebouwen van het protestants kerkcentrum Una Sancta verbouwd en uitgebreid tot een volwaardig multifunctioneel centrum.

De stichting heeft ten doel te beschikken over- en het in stand houden van een multifunctioneel gebouw waarin alle groeperingen uit de samenleving, ongeacht leeftijd, ras, geslacht, godsdienst of anderszins, uiteenlopende activiteiten kunnen verrichten. Dit alles teneinde, uiteenlopende activiteiten te kunnen verrichten om de leefbaarheid in de Nederlandse samenleving in het algemeen, en die in Espel in het bijzonder, te bevorderen.

In dit bruisende dorpshuis zijn allerlei faciliteiten aanwezig  en worden vele diensten aangeboden, waarbij u onder andere kunt denken aan:

 • Buiten-, voor- en naschoolse opvang
 • Peuterspeelzaal
 • Fysiotherapeut
 • Diëtist
 • Pedicure
 • Inloop- en koffie ochtenden
 • Zalengebruik (gratis voor donateur)
 • Tal van verenigingen maken gebruik van het MFC
 • Repetitieruimtes voor muziekbeoefenaars
 • Wisselende exposities door inwoners van Espel
 • Mogelijkheid tot vergaderen voor bedrijven en verenigingen
 • Beschikking over rouwkamer
 • Kerkcentrum Una Sancta
 • Compleet uitgeruste keuken
 • Sanitaire voorziening voor validen en minder validen