Home

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Welkom op de website van MFC ’t Mozaïek.

In verband met de corona maatregelen van het kabinet en het RIVM, zijn alle activiteiten in het gebouw niet mogelijk, tot nadere berichtgeving! We kijken per persconferentie welke consequenties dit heeft voor het gebruik van ons gebouw. We hopen op uw begrip.

Sinds 2005 beschikt Espel over een prachtig multifunctioneel centrum ’t Mozaïek.
De totstandkoming van dit centrum mag uniek genoemd worden. Gesteund door subsidies, sponsors en veel, heel veel vrijwilligers zijn de bijgebouwen van het protestants kerkcentrum Una Sancta verbouwd en uitgebreid tot een volwaardig multifunctioneel centrum.

De stichting heeft ten doel te beschikken over- en het in stand houden van een multifunctioneel gebouw waarin alle groeperingen uit de samenleving, ongeacht leeftijd, ras, geslacht, godsdienst of anderszins, uiteenlopende activiteiten kunnen verrichten. Dit alles teneinde, uiteenlopende activiteiten te kunnen verrichten om de leefbaarheid in de Nederlandse samenleving in het algemeen, en die in Espel in het bijzonder, te bevorderen.

In dit bruisende dorpshuis zijn allerlei faciliteiten aanwezig  en worden vele diensten aangeboden, waarbij u onder andere kunt denken aan:

 • Buiten-, voor- en naschoolse opvang
 • Peuterspeelzaal
 • Fysiotherapeut
 • Diëtist
 • Pedicure
 • Inloop- en koffie ochtenden
 • Zalengebruik (gratis voor donateur)
 • Tal van verenigingen maken gebruik van het MFC
 • Repetitieruimtes voor muziekbeoefenaars
 • Wisselende exposities door inwoners van Espel
 • Mogelijkheid tot vergaderen voor bedrijven en verenigingen
 • Beschikking over rouwkamer
 • Kerkcentrum Una Sancta
 • Compleet uitgeruste keuken
 • Sanitaire voorziening voor validen en minder validen