Donateurs

Het MFC ’t Mozaïek wordt jaarlijks gesteund door donateurs uit Espel en haar buitengebied. Donateurschap van het Mozaïek kan al tegen een minimum maandtarief van €4,00 per maand.

U kunt zich uiteraard aanmelden als donateur van het MFC middels een telefoontje naar een bestuurslid, via onderstaand aanmeldformulier of per email naar ofni.1550261599lepse1550261599@cfm1550261599